PRAVIDLA PŮJČOVNY DEKORACÍ A REKVIZIT

PRAVIDLA PŮJČOVNY:

  1. Veškeré objednávky na zapůjčení dekoračních předmětů jsou považovány za závazné po podpisu půjčovního listu / smlouvy/ a uhrazení stanovené nevratné zálohy. Při rezervaci na termín se vybírá záloha ve výši 50% z ceny půjčovného. Zaplatit lze bezhotovostně převodem na účet nebo hotově.
  2. Dekorační předměty jsou vydány po uhrazení doplatku celkové částky a složení vyměřené kauce. Půjčovné i vratnou kauci lze zaplatit bezhotovostně převodem na účet nebo hotově při osobním odběru. Vratná kauce bude zákazníkovi vrácena hotově při osobním předání dekorací nebo prostřednictvím bankovního převodu na účet zákazníka nejpozději do 5 pracovních dnů od vrácení a kontrole nájmu dekorací.
  3. Veškeré zapůjčené předměty musí být vráceny v den, který je uveden v půjčovním listě. Dekorace odesíláme v týdnu konání akce na adresu zákazníka, tak aby je nejpozději v pátek ( v případě víkendové akce ) měl u sebe. Zákazník se zavazuje dekorace odeslat zpět na adresu poskytovatele ihned v pondělí následující po víkendu, na nějž byly dekorace zapůjčeny, tak aby vypůjčené dekorace byly vráceny nejpozději ve středu !!!!!! Zákazník zapůjčené dekorace NEPERE a  NEČISTÍ !!!!!
  4.  Při nevrácení zapůjčeného předmětu, poškození nebo ztrátě bude po zákazníkovi požadována úhrada až do výše hodnoty předmětu. Veškeré náhrady mohou být vymáhány, pokud vratná kauce nepokryje tuto škodu a nájemce neuhradí zbytek škody, kterou způsobil.
  5. Na zákazníka přechází plná zodpovědnost za svěřené předměty po celou dobu zapůjčení. Zapůjčené věci nelze použít k dalšímu pronájmu !!!!!
  6. Náklady přepravy na doručení a vrácení zapůjčených dekorací zpět si hradí zákazník sám.
  7. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s platebními a dodacími podmínkami.
  8. Veškeré další podmínky se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.

SVATEBNÍ DEKORACE A REKVIZITY ZASÍLÁME PO CELÉ ČR.

Cena zásilky od 120,-Kč/ dle množství, velikosti a váhy.